headache

SMARTTraining

DGI har i samarbejde med TrainYourEyes udviklet SMART training, der via integration af motoriske, sensoriske og logiske elementer i alle øvelser sigter mod at øge præstationerne hos den enkelte deltager. Det nye træningssystem bliver fremover tilbudt i landets DGI-huse, lokale foreninger og sportshaller.


Formålet med træningssystemet er at udvide hjernens kapacitet ved at gøre den hurtigere og mere fleksibel. Den øgede kapacitet skaber grundlag for bedre præstationer, øget overblik og bedre trivsel i hverdagen, og i mange tilfælde opnås endvidere øget stress resistens.


Træningen er udviklet på baggrund af inspiration og erfaringer, dels fra hjerneforskningen og litteraturen omkring denne samt optometri og samsynstræning, og dels fra idræt, motoriske lege, hjernetrænings spil, kognitiv træning, indlæringsspil og mental træning.


”Når man er i en læringssituation udvikles hjernens neurale netværk – der dannes nye forbindelser - så det handler om hele tiden at sætte deltagerne i en læringssituation. Deltagene skal udfordres fremfor at træne på at mestre en øvelse siger Lisbeth Spanggaard, medudvikler af DGI SMART training. Derfor er øvelserne og træningen bygget op omkring konstant udfordring og progression. Eksempelvis - 4 øvelser med krydsbevægelser benævnes med 4 forskellige farver. Deltagerne skal huske hvilken øvelse der hører til hvilken farve. Instruktøren viser farvekort og guider derigennem hvilken øvelse deltagerne skal lave. Det logiske niveau udbygges yderligere, ved at instruktøren, samtidig med at farvekortene vises, siger en talrække - som deltagerne adderer. Næste progression kan være at de lige tal lægges sammen - de ulige trækkes fra. Øvelsen træner både din koncentration, fokus, krydsbevægelse og som det måske vigtigste; din hukommelse, fortsætter Lisbeth Spanggaard.”


”SMART training er et tilbud til alle mennesker, der ønsker at udvikle sig og skabe øget hjernekapacitet igennem sjovt og positivt samvær med andre mennesker. Hjernen modnes ikke passivt, den udvikler sig når den udfordres og stimuleres. Træningen foregår som en blanding af øvelser og leg. Ideen med træningsforløbet er at gøre udvikling af hjernens kapacitet tilgængelig for alle. Vi ønsker samtidig at gøre det sjovt og motiverende at arbejde med,” siger Maria Beadle, indehaver af TrainYourEyes.

SMART training styrker udøverne på områder som:

  • motivation og indlæringsevne
  • koncentration og hukommelse
  • overblik og evne til at strukturere komplekse opgaver
  • balance og koordination
  • effektivitet og stabilitet i rutineopgaver
  • adgang til lagrede erfaringer og viden
  • mere stabilt samsyn og dermed bedre timing og styring af bevægelser
  • evne til at træffe beslutninger

FIND UDDANNELSEN HER:

https://www.dgi.dk/landing-side/kurser-og-uddannelser-i-smart-training

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer, så hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte os på mail: Info@TrainYourEyes.com eller telefon 70 26 20 22.