headache

Samsynet udvikles i barndommen

Samsynet er ikke medfødt. Det er kun grundlaget, der er til stede ved fødslen. Samsynet skabes og færdigudvikles i løbet af de første leveår.


Vi har to øjne, der styres af hjernen. For at have et godt samsyn skal de to øjne kunne arbejde sammen som et toptrimmet og velkoordineret team. Det betyder, at de skal ramme og stille skarpt på det præcist samme sted og kunne bevæges hurtigt og ens uanset, hvor vi ser hen.


Når vi læser, så sker det primært med synet, der også i sportens verden er det absolut vigtigste referencepunkt.


Hvis der kommer fejlagtige informationer via synet til hjernen, vil hverken læseren, bilisten eller sportsudøveren kunne udnytte hele sit potentiale fuldt ud – simpelthen fordi basisinformationerne er forkerte.

Da vi bruger meget af vores dag foran diverse skærme, stiller det store krav til et udholdende og finjusteret samarbejde mellem øjnene – samsynet. Dette samsyn optimeres via TrainYourEyes-træningen.

Samsynet består af flere dele

Øjnene bruges til mange forskellige opgaver i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt, at de fungerer optimalt sammen. Øjenparret skal kunne løse mange typer af opgaver:

Øjenbevægelser

Skal sikre, at øjnene rettes ind, så det vi ser på, rammer et ganske lille område på nethinden. Samtidigt skal øjenbevægelserne kompensere for hoved/kropsbevægelser. Sakkade-øjenbevægelserne er de hurtige bevægelser, som dels bruges til at opfatte verden med og dels bruges til at flytte øjnene, når der læses. Smooth pursuit-øjenbevægelserne bruges til at følge en genstand i bevægelse samt til at skifte linje ved læsning.

Akkommodation - fokusering

Hurtigt skabe samt genskabe et tydeligt og klart billede, når der skiftes fokus fra et nært objekt til et fjernt.

Vergens - fiksering

Finjustering af øjnenes fiksering således at der ses enkelt og ikke dobbelt/billede med skygger på.

Dybdesyn – 3D-syn

Sammensmeltning af de to forskellige billeder fra øjnene til èt enkelt billede med dybde – bruges også til afstandsbedømmelse. For at se 3D kræver det, at øjnene rammer præcist samme sted (vergens) og at linsernes styrke justeres simultant (akkommodation)

Samsynet er vigtigt for indlæringen

Mange skolebørn går rundt med uopdagede synsproblemer, herunder problemer med samsynet. Eksempelvist vil mange opleve, at børnene ikke selv opdager, at der er noget galt, fordi synet ikke er noget, de kan sammenligne med andre.


Nedsat synsfunktion hos børn kan få store konsekvenser både i og uden for klasselokalet, da synet er barnets vigtigste redskab til indlæring.


Derfor er det vigtigt, at man som forælder holder et godt øje med, om barnet udviser tegn på samsynsproblemer – gnider sig meget i øjnene, døjer med hovedpine, har svært ved at læse i lang tid ad gangen og bliver hurtigt ukoncentreret-samt spørge ind til om barnet índ imellem ser dobbelt. Vil du vide mere om synstræning, så læs her

Læs her, hvordan du genkender problemer med samsynet

Læs om børns udvikling

I bogen SUPERBARN kan du læse om, hvordan du kan hjælpe dit barns udvikling. Du kan læse nærmere om den her

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer, så hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte os på mail: Info@TrainYourEyes.com eller telefon 70 26 20 22.